15. Marec 2021

Zápis žiakov do 1. ročníka a nábor žiakov do športových tried zameraných na futbal /5.-9.roč./ ZŠ Mallého v Skalici