27. September 2023

Daniel Smékal: ˝Dôležitý je pre nás postup˝